Uw eerste bezoek

Let bij uw eerste bezoek op de volgende zaken:

  • Neem de verwijzing van uw arts mee (indien u verwezen bent).
  • Neem een badlaken mee waar u op kunt liggen.
  • Neem uw verzekeringspasje mee en kijk alvast na wat uw vergoedingen voor fysiotherapie zijn.
  • Probeer op tijd te zijn. Kijk eventueel na waar de praktijk precies gevestigd is.

 

Bij uw eerste bezoek zal eerst een gesprek plaatsvinden over uw klacht. Hierna volgt een lichamelijk onderzoek. Op basis hiervan wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Mocht de tijd het toelaten, dan wordt meteen een begin gemaakt met de behandeling.

Mocht op basis van het gesprek en het onderzoek uw therapeut tot de conclusie komen dat u niet in aanmerking komt voor fysiotherapie, dan wordt dit eerst met u besproken en  vervolgens naar de (eventuele) verwijzer gecommuniceerd.